Behandling

Många som stammar känner att de skulle vilja stamma mindre, andra tycker stamning är helt enkelt ett sätt att tala och har inga problem med det.

Då stamning är en talflytsstörning som vanligtvis visar sig vid tidig ålder och i vissa fall kan påverka talet hela livet, är tidiga förebyggande insatser viktiga. Stamning behandlas av logoped som arbetar vid sjukhus eller privat logopedmottagning. Det är aldrig för tidigt att ta kontakt med logoped.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. När det gäller stamning innebär det att målet med behandling inte enbart är ökat talflyt utan också att personen som stammar vågar prata och kommunicera på ett sätt som den är nöjd med.

Terapier och andra talträningsmetoder

Logopedbehandling är den vanligaste behandlingen för barn, ungdomar och vuxna. Lidcombe och Palin PCI används mer och mer för barn. Intensivterapi finns för barn, ungdomar och vuxna(, dock lite beroende på tillgång och efterfrågan). Övriga är privata, de flesta anordnade av personer som stammar som taltränar tillsammans enligt olika metoder. De sidorna som du kommer åt via högermenyn, är tänkt att ge en orientering i de terapiformer och talträningsmetoder som har stöd i vetenskapen och ger en bakgrund för vidare läsning.

Finns även många andra som lovar att kunna behandla stamning, men det är upp till var och en att testa. Var dock observant mot personer som lovar att kunna ”bota” stamning på bara några dagar, oftast till en betydlig summa. Att jobba för ett mer flytande tal är ett långtidsarbete.

Stamningsförbundet listar enbart upp olika terapier och hjälpmedel. Stamningsförbundet ansvarar EJ för dessa sidors innehåll eller terapins eller hjälpmedlets resultat eller metod och varken förespråkar eller kritiserar någon metod. Om du har erfarenheter som du vill dela med dig av kontakta oss.