Bli medlem

Du som stammar, är anhörig, arbetar med personer som stammar, eller du som av annan anledning vill veta mer om stamning eller stödja vår verksamhet är välkommen att bli medlem i Stamningsförbundet.

Du väljer själv vilken lokalförening du vill bli medlem i och är då automatiskt medlem i Stamningsförbundet vilket gör oss till en stark och inflytelserik organisation. Ditt medlemskap ger dig inte bara möjligheten att delta i både lokala och nationella aktiviteter, utan bidrar också till att vår röst hörs allt längre ut ju fler vi blir.

Du som medlem gör skillnad och är med i gemenskapen!!

Så här går det till

  1. Välj en lokalförening i listan här intill
  2. Varje lokalförening har ett formulär för att ansöka om medlemskap
  3. Betala in medlemsavgiften till lokalföreningens bankgiro eller swishnummer

Som medlem

  • bidrar du till att Stamningsförbundet, och dess lokalföreningar, får en starkare röst i samhället, så att vi kan fortsätta med vår viktiga intressepolitik, skapa och sprida informationsmaterial, anordna läger för barn och ungdomar, ha ett kansli som står till er tjänst, mm.
  • kan du delta i din lokala förenings och Stamningsförbundets aktiviteter och arrangemang, såsom träffar, talträningshelger, föreläsningar, kongresser mm. Som medlem kan du göra en insats genom att bli aktiv inom medlemsföreningen och Stamningsförbundet och göra din röst hörd, men även som passiv medlem är du en mycket viktig kugge i hjulet!
  • kan du ansöka om bidrag (en del lokalföreningar ger även bidrag till att delta i olika nationella arrangemang).
  • är du försäkrad när du deltar i sammankomster.
  • och även som icke-medlem, kan du prenumerera på vårt digitala Nyhetsbrev.

Du behöver inte vara föreningsmänniska eller ta ett styrelseuppdrag om du inte önskar det, utan ett alternativt sätt att vara aktiv medlem är att du kan informera om stamning, om vilka vi är och vad vi gör, vilket är minst lika viktigt. Även som passiv medlem, visar du dig vara solidarisk och stödjer vår verksamhet.

Priset för medlemskap varierar mellan olika medlemsföreningar, men brukar ligga omkring 100 – 200 kr per år.

Ge bort medlemskap

Du kan även ge bort ett medlemskap till din partner, familj, vänner, läraren, logopeden m fl. Kansliet kan hjälpa dig med ett gåvobrev.

Värva en medlem

Ett av Stamningsförbundets mål är att växa och bli starkare som organisation. Vi vill därför i största möjliga mån hjälpa våra lokalföreningar att frodas och få fler medlemmar! Kanske känner du någon som stammar som ännu inte har tagit steget att bli medlem? Kanske har du föräldrar, barn eller syskon som vill stötta förbundet? Kanske har du vänner som vill stötta dig och lära sig lite mer om stamning? Blir vi större kan vi påverka bättre – tillsammans är vi starkare!

OBS: genom att bli medlem godkänner du att Stamningsförbundet använder dina uppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om medlemsvillkor och hur vi behandlar personuppgifter på sidan Stadgar, Policies, GDPR.


Stamningsfonden

Ett annat sätt att stödja vår viktiga verksamhet är att lämna bidrag till Stamningsfonden till Bankgiro 5430-0322. Läs mer om hur Stamningsfonden kan hjälpa andra.