Om Stamningsförbundet

Är du en av de cirka 90 000 vuxna människor i Sverige som stammar? Eller har du ett av de 300 000 barn som stammar eller har stammat under någon period i sin barndom? Vi som stammar är kanske fortfarande en tyst grupp i samhället, men med en gemensam röst kan vi ändra på det!

Redan på 1950-talet bildades den första stamningsföreningen i Stockholm. Så småningom bildades fler stamningsföreningar ute i landet och år 1977 sammanslöt sig dessa till Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR). I 2008 beslöt förbundsmötet att byta namn till det enklare namnet Stamningsförbundet.

Stamningsförbundet är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att förbättra situationen för personer som stammar. Vi finns för dig som stammar, är anhörig, är behandlare, och för dig som av annan anledning har ett intresse av stamning.

Vår uppgift är bl.a. att vara en kunskapsbank, finnas på den funktionshinderpolitiska agendan, informera om stamning och bedriva verksamhet för personer som stammar. Förbundet ordnar t.ex. läger och annan verksamhet för barn, föräldrar, ungdomar och vuxna.

Stamningsförbundet är en paraplyorganisation för ett riksomfattande nät av lokalföreningar. Varje lokalförening har sina egna aktiviteter. Vissa lokalföreningar har informatörer som kan komma ut och prata om stamning. Genom att vara medlem i en lokalförening kan du träffa människor som har samma erfarenheter som du själv, vilket ofta betyder mer än vad man först tror och inte känna dig ensam med din stamning, samtidigt som du stödjer vår viktiga verksamhet!

Läs mer om våra verksamhetsområden

Läs mer om vår historik

Vilken anledning du än har så är du alltid välkommen till oss!