Hjälpmedel

Det har kommit fler och fler hjälpmedel som kan hjälpa någon att få ett mer flytande tal. INGEN av dessa har dock visat sig BOTA stamning, utan är hjälpmedel som kan vara till stor hjälp för en del, medan andra inte märker någon skillnad eller återgår till sitt tidigare tal. Nu finns det dock fler och fler gratisprogram och appar som man kan testa. 

De flesta är baserade på DAF funktionen, Delayed Auditory Feedback, där man hör sin röst fördröjd tillbaka. Ibland med tillägg av FAF, Frequency Auditory Feedback (olika rösthöjder). Vissa har man som en liten låda med headset, andra kan du ha direkt i örat. Fördelen med vissa varianter är att man har en PTT (Push To Talk) funktion som gör att man kan stänga av ekot när andra pratar och att du du kan ha på båda öron, medan den som sitter i örat är mer estetisk.

Det finns också stamningshjälpmedel som maskerar talet och andra som är som en metronom, men dessa är inte brukliga i Sverige. 

Ganska många verkar tycka att DAF/FAF är en hjälp, men resultatet av DAF/FAF kan mattas av för en del.

En längre artikel om DAF/FAF apparater och appar hittar du här.

Judy Kusters har gjort en sammanställning av olika hjälpmedel (på engelska).

Stamningsförbundet listar enbart upp olika terapier och hjälpmedel. Stamningsförbundet ansvarar EJ för dessa sidors innehåll eller terapins eller hjälpmedlets resultat eller metod och varken förespråkar eller kritiserar någon metod. Om du har erfarenheter som du vill dela med dig av kontakta oss.

Intressanta länkar: 

 • Hjälpmedel på 1177
 • TeleTal är en kostnadsfri och rikstäckande tjänst där du får stöd av en tredje person som följer med i samtalet.
  Man kan kontakta TeleTal när man vill ringa ett samtal och behöver någon som antingen kan prata för dig, eller som kan vara med och hjälpa dig att uppfatta och återkoppla samtalet efteråt. T ex i samtal med en myndighet, läkare, chef mm. Du skriver ner dina frågor, TeleTal ringer upp och ställer frågorna, de skriver ner anteckningarna och ser till att du fått svar på dina frågor.  Naturligtvis kan du även tala själv, och då är de bara med för att hjälpa dig att återkoppla och ev tillägga det du inte fick fram. De arbetar helt efter dina villkor. Målet är även omvänt, att flera myndigheter känner till och använder sig av TeleTal också. Om t ex en myndighet eller en läkare ringer dig med frågor och information, får du hjälp med minnesstöd, förklaring av det som frågas och berättas mm.

  Tjänsten är kostnadsfri och du kan beställa den själv, oavsett vart du bor. De frågar inte vilken funktionsnedsättning man har, utan frågar helt enkelt vad de kan hjälpa till med. Det är möjligt att prova på. Tjänsten används mest av personer med talsvårigheter, hörselnedsättning, hjärntrötthet och kognitiva svårigheter. Användandet har ökat sedan pandemin och de har idag 3500-4000 samtal per månad, men det finns utrymme till många fler. Anteckningsstöd är det som används mest. En annan fördel är att TeleTal har ett snabbspår till 1177 och 11313, så att man slipper sitta i telefonkön och lotsas genom olika telefonväxlar under lång tid.
  Mer om TeleTal, och även en film som förklarar tjänsten, finns på deras hemsida.
 • Taltjänst är en tolkservice inom regionernas hälso- och sjukvård. Verksamheten finns i sex regioner: HallandStockholmUppsalaVästra GötalandÖrebro och Östergötland. Taltjänst erbjuder talstöd, skrivstöd och lässtöd. Tjänsten är avgiftsfri, men i vissa fall har myndigheter betalningsansvar. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Funktionsnedsättningen kan exempelvis bero på en förvärvad hjärnskada, neurologisk sjukdom, språkstörning med mera. Det kan handla om svårigheter med att tala, förstå när andra talar eller läsa och skriva. Taltjänsttolken stöder personen i att kommunicera med omgivningen och är även ett stöd för övriga parter. Med stöd av taltjänsttolk har personen möjlighet att vara mer självständig, till exempel vid vårdbesök, samhällskontakter och privata kontakter. Taltjänsttolken kan också underlätta digital delaktighet. Det kan handla om kommunikationsstöd vid digitala möten, mejlkontakter eller informationssök på internet. Taltjänsttolken har tystnadsplikt och ska vara opartisk.
 • 112 för tal- och hörselskadade
  För dig som är döv, tal- eller hörselskadad finns möjlighet att kontakta nödnumret 112 via tjänsten SMS112, analog texttelefon, eller PTS förmedlingstjänster. Även du som är tillfälligt tal- eller hörselskadad, exempelvis efter en operation, kan använda tjänsten SMS112. Mer information om 112 för tal- och hörselskadade finns på SOS alarm hemsida.
 • Texttelefoni.se
  Syftet med Texttelefoni.se är att underlätta för personer med hörselnedsättningar eller talsvårigheter att ringa genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Förmedlingen sker genom tal och/eller text beroende på användarens behov. Tjänsten är kostnadsfri och är öppen dygnet runt alla dagar på året.