Lokalföreningar

Stamningsförbundet består av lokala stamningsföreningar på många ställen i landet. Genom att vara medlem i en lokalförening kan du träffa människor som har samma erfarenheter som du själv. Medlemsföreningarna ute i landet arbetar med liknande frågor som Stamningsförbundet, men på lokal nivå och på individuella sätt. Medlemsföreningarna bevakar de lokala myndigheterna när det gäller stamningsproblematiken, t.ex. stammande barns skolsituation.

I de olika lokalföreningarna pågår ett viktigt informationsarbete, social mötesverksamhet, föreläsningar, talträningstillfällen och lärorik kursverksamhet. Lokalföreningarna är till för och består av personer som stammar, föräldrar, terapeuter, forskare och skolpersonal. Att vara med i en medlemsförening betyder att du aldrig behöver känna dig ensam med din stamning!

Stamningsförbundet strävar efter att stimulera och uppmuntra verksamheten i lokalföreningarna. Stamningsförbundet stödjer de lokalföreningar som behöver praktisk hjälp med sin verksamhet och vid behov anordnar Stamningsförbundet möten i lokalföreningen där någon av oss deltar. Stamningsförbundet strävar också efter att starta upp nya lokalföreningar på olika ställen i landet samt att öka medlemsantalet i hela landet.

Du kan bli medlem i en av våra medlemsföreningar genom att kontakta vårt kansli eller lokalföreningen i fråga (se högerspalt). 

Läs mer här hur vi hanterar dina uppgifter.