Örebro

Kontaktperson:

Peter Joelsson
Irisgatan 66
703 53 ÖREBRO
E-post: peterjoelsson@hotmail.com
Mob: 070-332 65 90

Följs oss på Facebook

Ansök om medlemskap

Fyll i fälten nedan och betala in medlemsavgiften till föreningens postgiro: 87 53 22-0.