Uppland-Västmanland

Då aktiviteten i Upplands Stamningsförening har varit låg de senaste åren och Västmanlands Stamningsförening lade ned verksamheten helt 2018, bildades 2019 en ny förening för att samla upp forna och nya medlemmar i området.

Vi hoppas att ni som i nuläget saknar medlemskap i en stamningsförening och som bor i området vill gå med i Uppland-Västmanland och hjälpa oss att blåsa liv i verksamheten!

Vår förhoppning är att vi under 2021 ska kunna ordna med träffar och aktiviteter. Vi ser även gärna att personer som bor på någon av orterna som ingår i föreningen anordnar stamningsfika eller liknande. En annan fördel med att vara medlem i en stamningsförening är att det ger möjlighet att delta i riksförbundets barn- och ungdomsaktiviteter (då medlemskap är ett krav för medverkan).

Bli medlem i Uppland-Västmanland genom att betala in medlemsavgiften till Stamningsförbundets bankgiro: 5430-0322 eller via Swish: 123 306 93 90. Fyll även i formuläret nedan. Medlemsavgiften sattes på årsmötet till 100 kr för huvudmedlem (rösträtt på årsmöte) och 50 kr för familjemedlem.

Kontakt: upplandvastmanland@gmail.com

Följs oss på Facebook och läs mer om oss på vår hemsida.

Hjärtligt välkomna!
/ Styrelsen i Uppland-Västmanlands Stamningsförening

Ansök om medlemskap