Uppland-Västmanland

NYA STAMNINGSFÖRENINGEN UPPLAND-VÄSTMANLAND!

Då aktiviteten i Upplands Stamningsförening har varit låg de senaste åren och Västmanlands Stamningsförening lade ned verksamheten helt 2018, bildas nu en ny förening för att samla upp forna och nya medlemmar i området.

Vi hoppas att ni som i nuläget saknar medlemskap i en stamningsförening och som bor i området vill gå med i Uppland-Västmanland och hjälpa oss att blåsa liv i verksamheten!

Vår förhoppning är att vi under 2020 ska kunna ordna med träffar och aktiviteter. Flera barnaktiviteter finns i nuläget på planeringsstadiet och vi ser även gärna att personer som bor i någon av städerna som ingår i föreningen anordnar stamningsfika eller liknande. En annan fördel med att vara medlem i en stamningsförening är att det ger möjlighet att delta i förbundets barn- och ungdomsaktiviteter (då medlemskap är ett krav för medverkan).

Den 10 mars 2019 hölls föreningens första årsmöte i Enköping och en styrelse bildades, med Johan Jarl som ordförande. Det är således honom ni ska kontakta om ni är intresserade av Uppland-Västmanland.

Bli medlem i Uppland-Västmanland genom att betala in medlemsavgiften till Stamningsförbundets bankgiro: 5430-0322 eller via Swish: 123 306 93 90. Skicka sedan ett mail till föreningen där ni anger namn och adress. Medlemsavgiften sattes på årsmötet till 150 kr för huvudmedlem (rösträtt på årsmöte) och 50 kr för familjemedlem.

Kontakt: upplandvastmanland@gmail.com

Följs oss på Facebook och läs mer om oss på vår hemsida.

Hjärtligt välkomna!
/ Styrelsen i Uppland-Västmanlands Stamningsförening

Ansök om medlemskap