ABF – vår samarbetspartner

Studieförbundet ABF – en tillgång för din förening

Om ABF

ABF är det äldsta och största studieförbundet, med 59 medlemsorganisationer, 54 organisationer med samarbetsavtal och 750 000 deltagare i studiecirklar och kurser årligen. ABF finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF (och de flesta andra studieförbund) är idag partipolitiskt obundet.

ABF på riksnivå

Stamningsförbundet är samarbetsorganisation till ABF på riksnivå.

ABF på regional nivå

På regional nivå finns ABF-distrikten. Här anordnas ofta utbildningar för cirkelledare och kurser för till exempel studieorganisatörer. Man kan ta kontakt med dem om man planerar en aktivitet som gäller ett distrikt. De har också egna pengar, som t ex kulturpengar, som man kan söka ifrån.

ABF på lokal nivå

Varje ABF-avdelning är en egen juridisk enhet, med eget ansvar för sin verksamhet. Lokalföreningen kan ansöka om lokalt medlemskap hos sin närmaste ABF-avdelning. Då kan man ha formellt inflytande i ABF på orten. Du betalar en mindre avgift per medlem. Men man behöver inte vara medlem för att få hjälp, utan kan vara samarbetsorganisation även där, men får då lite mindre bidrag per studietimme. Den lokala ABF-avdelningen arrangerar studiecirklar både för allmänheten och tillsammans med medlemsorganisationerna och de organisationer vi har samarbetsavtal med. Se länken i slutet av dokumentet för mer information.

Studiecirkel

Den största bildningsformen är studiecirkeln. Men även korta kurser, föreläsningar och kulturarrangemang är viktiga verksamhetsgrenar inom studieförbunden. I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. Studiecirkeln kan handla om nästan vad som helst. Man kan till exempel studera engelska och data, diskutera miljöfrågor, lära sig spela gitarr eller göra film. I vårt fall kan det betyda talträning, filmvisning, läger, styrelseutbildning, intressepolitiska frågor, men det kan även vara chokladprovning, hjärt-/lungräddning, avslappning, ja allt där man lär sig någonting.

ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och pedagogik. ABF kan vara bollplank och inspirera med idéer om hur ni kan planera studieverksamhet och föreläsningsserier eller hur ni kan använda kultur i föreningsarbetet.

ABF kan erbjuda en cirkelledare (betalcirkel) eller så kan ni stå med cirkelledare (kan vara flera). I sistnämnda fall kan ni få kostnadsersättning. Du behöver vara minst tre personer inkl cirkelledaren (hellre fler, för om en blir sjuk kan man inte räkna det som en studiecirkel) och minst 9 studietimmar (studietimme = 45 min). Det kan vara (minst) 3×3, men även 1×9. Det finns även möjlighet till att ha engångsträffar.

Kontakta din lokala ABF för att höra mer om vad som krävs och vad som erbjuds.

Kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang kan vara en föreläsning och visning (på minst 30 min) inom musik, teater, dans eller konst, men kan lika gärna vara en föreläsning (om t ex stamning, läger, terapimetod), en uppvisning (film eller bildspel, visning av DAF apparat mm) och kan vara olika kultur på en och samma dag (olika föreläsningar, olika pass på t ex en talträningsdag eller –helg).

Vad kan ABF göra för dig

Om du anordnar ett kulturarrangemang eller en studiecirkel har du rätt till följande:

• Olycksfallsförsäkring som gäller under kurstiden samt under direkt väg till och från lokalen för verksamheten.

• ABF kan hjälpa till att sprida ditt arrangemang eller din cirkel via sina kanaler.

• Du kan utnyttja ABFs kontaktnät

• Cirkelledaren får tidningen Fönstret kostnadsfritt.

• Cirkelledaren får olika utbildningar, från grundutbildning till mer specialiserade

• På ABF Play finns en mängd föreläsningar och annat material som ni gratis för använda

• Gruppen kan starta sin egen sk Community, där man kan diskutera via nätet, eller delta i öppna grupper. Du kan även blogga, delta i forum och använda ABFs ”telefonmötesrum”.

• Möjlighet till hjälp med studiematerial, kopiering mm

• Kostnadsfri styrelseutbildning

• Även möjlighet till distanscirkel (via Skype, Google+ mm)

OBS: du behöver inte vara en förening för att anordna en studiecirkel. Det kan även vara några kompisar (bokcirkel, e-sport, syjunta, inför resan, rockband), grannar (bostadsrättsförening, grannsamverkan, trädgårdsutbildning, miljö), arbetskamrater (fackliga frågor, jobbsök, friskvård) mm. Viktigaste är att man lär sig någonting av varandra.

Mer info på

• www.abf.se

• www.abf.se/Kurser-och-studiecirklar/

• www.abf.se/Om-ABF/Starta-en-studiecirkel/

• www.abf.se/Community/

• webbutik.abf.se/

• www.abfplay.se/Video/Index