Arvsfondsprojekt ”Talet som ett digitalt verktyg”

Nyhet: enkät

Vi är väldigt glada över att få vår projektansökan kring röststyrning beviljad av Allmänna Arvsfonden!

Stamningsförbundet har i flera år haft på agendan att uppmärksamma myndigheter och företag med talsvar för att uppmärksamma dom på att personer som stammar har svårt att nyttja tjänsterna pga stamningen utan att ha fått gehör. I takt med den snabba tekniska utvecklingen har ytterligare röststyrda smarta tjänster tillkommit som personer med stamning och andra talsvårigheter har svårt att ta del av.

Att inte kunna nå viktiga samhällsorganisationer (polisen, Skatteverket m fl) och att inte kunna använda talstyrda apparater och applikationer (mobil, navigation, styrning av hemmets funktioner m fl) handlar inte bara om brist på inkludering, delaktighet, jämlikhet, självständighet och trygghet, utan strider även mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska undersöka kommunikationstjänster som kräver tal, kartlägga vilka svårigheter som personer med stamning, skenande tal och andra talstörningar upplever, samt ta fram riktlinjer för hur olika tjänster kan bli mer tillgängliga för den här målgruppen. Eftersom det finns många individer som har liknande problem med röststyrda tjänster (allt från talsvar till GPS, Siri/Bixby, Google Home m.fl.) , exempelvis dysartriker, laryngektomerade, döva/hörselskadade, personer med framträdande dialekt eller annat modersmål än svenska, kommer projektets resultat vara till nytta för stora grupper av användare även utanför den specifika målgruppen.

Vi har valt att samarbeta med Funka som är specialister på tillgänglighet och användartester.

Projektets mål är att undersöka röststyrda tjänster och kartlägga vilka svårigheter som personer med stamning, skenande tal och andra talflytsstörningar upplever.

Projektet ska säkerställa att offentlig sektor tar hänsyn till personer som av olika skäl har svårt att tala när de väljer kommunikationstjänster och som minimum erbjuder ett alternativ som är tillgängligt för målgruppen. Konkret kommer det att resultera i:

  • Bättre förståelse och anpassningar för målgruppens behov hos myndigheter och kommuner som köper in tjänster
  • Bättre förståelse och anpassningar för målgruppens behov hos leverantörer av kommunikationstjänster
  • Strategier och metoder för målgrupperna som drabbas av otillgänglighet
  • Lösningsförslag för myndigheter och företag

Genom återkommande kontakt formas en primär grupp på ca 15-20 personer som deltar på workshops med Funka och Stamningsförbundet. Funka kommer också att göra undersökningar hos en sekundär grupp (personer med svenska som andraspråk, dialekter, m.fl.) via sina egna kanaler.

Projektet kommer förhoppningsvis dessutom att leda till större uppmärksamhet för stamning och Stamningsförbundet, där vi kan bli en kunskapsbank för myndigheter och företag i frågor kring talflytstörningar och tekniska lösningar.

Vi kommer att löpande rapportera kring projektet.


April 2021:

Röststyrning – hur funkar det för dig? Svara gärna på enkäten.

Har du stött på röststyrda tjänster och produkter som är svåra att använda? Skulle du vilja att de fungerar bättre för alla? Då kanske du vill hjälpa oss genom att svara på några frågor.

När vi pratar om röststyrda tjänster menar vi exempelvis automatiska telefonsvarartjänster där användaren ombeds att ”berätta vad du vill ha hjälp med” eller liknande. Röststyrda produkter kan vara smarta högtalare, träningsklockor eller appar som du kan ge röst-kommandon till.

I Stamningsförbundets projekt – Talet som ett digitalt verktyg, som finansieras av Allmänna Arvsfonden, kartlägger vi och granskar röststyrda produkter och tjänster för att göra dem mer tillgängliga för personer med stamning, skenande tal och andra talstörningar. Undersökningen görs av Funka, specialister i tillgänglighet.

Det 3-åriga projektet började i september 2021 med en utredning av i vilka sammanhang röststyrda kommunikationstjänster används och vilka som används mest. Nu vill vi ta reda på vad du tycker! Dina svar kommer att hjälpa oss att utveckla förslag på lösningar och förbättringar som alla kan ta del av under projektet.

Enkäten vänder sig till dig med stamning, skenande tal och andra talstörningar. Sprid den gärna till kompisar och kolleger.

Tack på förhand!

Enkäten om röststyrda produkter och kommunikationstjänster

Om projektet Talet som ett digitalt verktyg

Okt 2021:

Webbinarium: Talet som ett digitalt verktyg

Allt fler produkter och tjänster kräver numera tal och tekniken är till stor nytta för många. Men vad händer om talet är det enda sättet att styra tjänsterna på? Hur funkar de för personer som stammar eller har andra talsvårigheter?

Stamningsförbundet och Funka samarbetar i ett nytt och viktigt forskningsprojekt om digital tillgänglighet för personer som stammar. Den 22 oktober 2021 uppmärksammade vi den Internationella Stamningsdagen genom att organisera ett online event där vi presenterade projektet.

Webbinariet bjöd även på en diskussion där en expertpanel av representanter från offentlig sektor, industri och användare reflekterade kring vad som är det viktigaste för personer som stammar idag, vilka problem som röststyrda tjänster orsakar för personer som stammar och hur den här ofta bortglömda delen av tillgänglighet kan förbättras. Deltagarna fick även information om hur de kan vara en del av projektet och få deras röststyrda tjänster granskade kostnadsfritt!

Om du inte hade möjlighet att delta kan du ta del av inspelningen av webbinariet.

Inspelning av webbinariet (på engelska), Youtube, öppnas i nytt fönster

Talet som ett digitalt verktyg


Okt 2021:
Talstyrda tjänster och enheter blir mer och mer en del av vårt dagliga liv, och många människor tjänar på att använda dem. Men vad händer när tal är det enda verktyget för att använda sådana tjänster? Hur fungerar de för människor som stammar, skenande tal eller har andra talsvårigheter?

Funka och Stamningsförbundet arbetar tillsammans i ett nytt och spännande treårigt #Arvsfondsprojekt om digital tillgänglighet för människor som stammar och har skenande tal. Vi kommer att fira den Internationella Stamningsdagen (#ISAD2021) genom att anordna ett webbinarium där vi kommer att presentera projektet och en panel av experter kommer att diskutera de problem som talstyrda tjänster orsakar för människor som stammar och hur denna ofta glömda aspekt av tillgänglighet kan förbättras.

Datum: Fredagen den 22 oktober 2021
Tid: 13:00 – 14:30 Stockholmstid / CEST / UTC+2
Pris: Gratis
Online (zoom)

Registrering: funka.com/en/we-offer/funkas-webinars-on-accessibility/


Sep 2021:
Arvsfondsprojektet ”Talet som digitalt verktyg” har gått av stapeln. Det har varit många möten med vår samarbetspartner Funka, och projektledaren Ewa Björk och på den internationella stamningsdagen planeras ett event. Håll utkik efter eventet på den internationella stamningsdagen, 22 oktober.


Vill du som stammande, du med skenande tal eller annan talnedsättning, eller som logoped delta i projektet? Hör av dig.