Kontakt


Förbundskansliet

Sebastian Jarl, kansliansvarig
Stamningsförbundet
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
tel: 072-71 33 165
e-post: kansliet@stamning.se


e-post: info@stamning.se


Förbundsstyrelse

Annika Thylander, förbundsordförande
Kungsholms Hamnplan 5
112 20 Stockholm
tel: 0708-966095
e-post: annika@thylander.se / ordforande@stamning.se

Kerstin Djupström, vice ordförande, skolfrågor
Brantabäcksgatan 35B
531 33 Lidköping
tel: 0709-309383
e-post: kerstin.djupstrom@hotmail.com

Leif Jonasson, förbundskassör
Brantabäcksgatan 35B
531 33 Lidköping
tel: 070-227 61 91
e-post: lejon43@hotmail.com

Ilma Feklistoff, ledamot
e-post: ilmafeklistoff@hotmail.se

Johan Jarl, ledamot
tel: 070-4901962
e-post: johan.jarl@gmail.com

Josefin Linnell, ledamot
e-post: jos_fine@hotmail.com

Tove Selvåg Drott, ledamot
e-post: tove.selvag@gmail.com


Suppleanter

Anita Blom, styrelsesuppleant

Kenan Duderija, styrelsesuppleant
tel: 076-1670312
e-post:kenanduderija@hotmail.com

Liselotte Linell, styrelsesuppleant
e-post: liselotte.linnell@gmail.com


Övriga förtroendevalda

Robert Bildsten, revisor
e-post: bildsten.robert@gmail.com 

Kaj Persson, revisorssuppleant och valberedare (sammankallande)
Ploggatan 24
582 52 Linköping
tel: 0705-14 39 21
e-post: kaj.e.persson@gmail.com

Natasja Dahlmann, valberedare

Peter Johansson, valberedare
Helsingborg
tel: 073-0419559


Övriga kontaktuppgifter

Digitalt nyhetsbrev
redaktion@stamning.se

Webmaster
webmaster@stamning.se

Internationellt ombud
international@stamning.se

Ungdomsansvarig
ungdom@stamning.se


Logopeder

För kontaktuppgifter till logopeder som uppgett att de arbetar med stamning, klicka här.


Lokalföreningar

Se stamning.se/lokalforeningar/


Press

Representanter för Stamningsförbundet och media är välkomna att använda vår logo, men den får bara användas efter genomläsning och godkännande av materialet av förbundsstyrelsen.

Om text från stamning.se används ska källan anges.

Kontakta oss för mer information.