Kontakt


Förbundskansliet

Sebastian Jarl, kansliansvarig
Stamningsförbundet
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
tel: 072-71 33 165
e-post: kansliet@stamning.se


e-post: info@stamning.se


Förbundsstyrelse

Annika Thylander, förbundsordförande
Kungsholms Hamnplan 5
112 20 Stockholm
tel: 0708-966095
e-post: annika@thylander.se / ordforande@stamning.se

Johan Jarl, vice ordförande
tel: 070-4901962
e-post: johan.jarl@gmail.com

Leif Jonasson, förbundskassör
Brantabäcksgatan 35B
531 33 Lidköping
tel: 070-227 61 91
e-post: lejon43@hotmail.com

Andrea Daleflod, ledamot
tel: 073-9296581
e-post: andrea.daleflod@hotmail.com

Kerstin Djupström, ledamot, skolfrågor
Brantabäcksgatan 35B
531 33 Lidköping
tel: 0709-309383
e-post: kerstin.djupstrom@hotmail.com

Pernilla Karlsson, ledamot, ungdomsansvarig
tel: 0769474788
e-post: pernillakarlsson@live.com


Suppleanter

Kenan Duderija, styrelsesuppleant
tel: 076-1670312
e-post:kenanduderija@hotmail.com


Övriga förtroendevalda

Ove Stadig, internrevisor
Sausvägen 13
771 94 Ludvika
tel: 0240-36096
mobil: 070-3880205
e-post: ove.stadig@telia.com

Robert Bildsten, revisorssuppleant
e-post: bildsten.robert@gmail.com 

Kaj Persson, revisorssuppleant och valberedare (sammankallande)
Ploggatan 24
582 52 Linköping
tel: 0705-14 39 21
e-post: kaj.e.persson@gmail.com

Peter Johansson, valberedare
Helsingborg
tel: 073-0419559


Övriga kontaktuppgifter

Digitalt nyhetsbrev
redaktion@stamning.se

Webmaster
webmaster@stamning.se

Internationellt ombud
international@stamning.se

Ungdomsansvarig
ungdom@stamning.se


Logopeder

För kontaktuppgifter till logopeder som uppgett att de arbetar med stamning, klicka här.


Lokalföreningar

Se stamning.se/lokalforeningar/


Press

Representanter för Stamningsförbundet och media är välkomna att använda vår logo, men den får bara användas efter genomläsning och godkännande av materialet av förbundsstyrelsen.

Om text från stamning.se används ska källan anges.

Kontakta oss för mer information.