Kontakt


Förbundskansliet

Sebastian Jarl, kansliansvarig
Stamningsförbundet
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
tel: 072-71 33 165
e-post: kansliet@stamning.se


Förbundsstyrelse

Tove Selvåg Drott, förbundsordförande, barn och föräldrar
tel: 0702516171
e-post: tove.selvag@gmail.com

Kerstin Djupström, vice-ordförande, skolfrågor
tel: 0709309383
e-post: kerstin.djupstrom@hotmail.com

Leif Jonasson, förbundskassör
tel: 0702276191
e-post: lejon43@hotmail.com

Ilma Feklistoff, ledamot, barn, ungdom
tel: 0725420205
e-post: ilmfek1@gmail.com

Anita Blom, ledamot, internationellt, webmaster
tel: 0705223916
e-post: anitasblom@gmail.com

Natasja Dahlmann, ledamot, barn, skolfrågor
tel: 0703398915
e-post: likealisonsweeney@yahoo.se

Johan Jarl, ledamot, redaktör
tel: 0704901962
e-post: johan.jarl@gmail.com

Liselotte Linell, ledamot, barn, internationellt
tel: 0722246743
e-post: liselotte.linnell@gmail.com


Suppleanter

Kenan Duderija, styrelsesuppleant, barn
tel: 0761670312
e-post:kenanduderija@hotmail.com

Josefine Linnell, styrelsesuppleant, ungdom
tel: 0760360889
e-post: jos_fine@hotmail.com


Övriga förtroendevalda

Robert Bildsten, revisor
tel: 0702447339
e-post: bildsten.robert@gmail.com 

Thomas Johansson, revisorsuppleant
tel:
e-post:

Kaj Persson, valberedare (sammankallande)
tel: 0705143921
e-post: kaj.e.persson@gmail.com

Peter Johansson, valberedare
tel: 0730419559
e-post: peter_j20@hotmail.com


Övriga kontaktuppgifter

Info
info@stamning.se

Digitalt nyhetsbrev
redaktion@stamning.se

Webmaster
webmaster@stamning.se

Internationellt
international@stamning.se

Ungdom
ungdom@stamning.se

Barn och föräldrar
barnlager@stamning.se


Övriga kontaktpersoner

Vill du tala med någon som själv stammar? Eller någon som har erfarenhet av att vara förälder till ett barn som stammar?
Följande förtroendevalda tar gärna emot samtal från dig som har funderingar och behöver prata.

Tove Selvåg Drott (erfarenhet av stamning, skolfrågor): 070-2516171
Anita Blom (erfarenhet av stamning, internationella frågor): 070-5223916
Liselotte Linnell (föräldrar till barn som stammar): 037-0378702
Kerstin Djupström (föräldrar till barn som stammar, skolfrågor): 070-9309383


Logopeder

För kontaktuppgifter till logopeder som uppgett att de arbetar med stamning, klicka här.


Lokalföreningar

Se stamning.se/lokalforeningar/


Press

Representanter för Stamningsförbundet och media är välkomna att använda vår logo, men den får bara användas efter genomläsning och godkännande av materialet av förbundsstyrelsen.

Om text från stamning.se används ska källan anges.

Kontakta oss för mer information.