Kontakt


Förbundskansliet

Sebastian Jarl, kansliansvarig
Stamningsförbundet
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
tel: 072-71 33 165
e-post: kansliet@stamning.se


Förbundsstyrelse

Kerstin Djupström, förbundsordförande, skolfrågor
Brantabäcksgatan 35B
531 33 Lidköping
tel: 0709-309383
e-post: kerstin.djupstrom@hotmail.com / ordforande@stamning.se

Leif Jonasson, förbundskassör
Brantabäcksgatan 35B
531 33 Lidköping
tel: 070-227 61 91
e-post: lejon43@hotmail.com

Ilma Feklistoff, ledamot
e-post: ilmafeklistoff@hotmail.se

Johan Jarl, ledamot
e-post: johan.jarl@gmail.com

Josefin Linnell, ledamot
e-post: jos_fine@hotmail.com

Tove Selvåg Drott, ledamot
e-post: tove.selvag@gmail.com

Liselotte Linell, ledamot
e-post: liselotte.linnell@gmail.com


Suppleanter

Anita Blom, styrelsesuppleant

Kenan Duderija, styrelsesuppleant
tel: 076-1670312
e-post:kenanduderija@hotmail.com


Övriga förtroendevalda

Robert Bildsten, revisor
e-post: bildsten.robert@gmail.com 

Kaj Persson, revisorssuppleant och valberedare (sammankallande)
Ploggatan 24
582 52 Linköping
tel: 0705-14 39 21
e-post: kaj.e.persson@gmail.com

Natasja Dahlmann, valberedare

Peter Johansson, valberedare
Helsingborg
tel: 073-0419559


Övriga kontaktuppgifter

Info
info@stamning.se

Digitalt nyhetsbrev
redaktion@stamning.se

Webmaster
webmaster@stamning.se

Internationellt ombud
international@stamning.se

Ungdomsansvarig
ungdom@stamning.se


Övriga kontaktpersoner

Vill du tala med någon som själv stammar? Eller någon som har erfarenhet av att vara förälder till ett barn som stammar?
Följande förtroendevalda tar gärna emot samtal från dig som har funderingar och behöver prata.

Tove Selvåg Drott (erfarenhet av stamning, skolfrågor): 070-2516171
Annika Thylander (erfarenhet av stamning): 070-8966095
Anita Blom (erfarenhet av stamning, internationella frågor): 070-5223916
Liselotte Linnell (föräldrar till barn som stammar): 037-0378702
Kerstin Djupström (föräldrar till barn som stammar, skolfrågor): 070-9309383


Logopeder

För kontaktuppgifter till logopeder som uppgett att de arbetar med stamning, klicka här.


Lokalföreningar

Se stamning.se/lokalforeningar/


Press

Representanter för Stamningsförbundet och media är välkomna att använda vår logo, men den får bara användas efter genomläsning och godkännande av materialet av förbundsstyrelsen.

Om text från stamning.se används ska källan anges.

Kontakta oss för mer information.