Vad vi gör

Det är viktigt för Stamningsförbundet att skapa en bra och tillåtande miljö för stammande barn. Vårt mål är att alla inom skola och barnomsorg skall få en lämplig utbildning när det gäller stamning. Vår önskan är också att fler logopeder utbildas och att stamningsutbildningen fördjupas. Stamningsförbundet anordnar också barn- och föräldrahelger. Föräldrarna får under helgen träffa logopeder och andra föräldrar, och får råd, stöd och svar på många frågor. Barnen får träffa andra barn som stammar och tillsammans med lekledare får de vara med om en kul och lärorik helg. Det anordnas även lokala familjeträffar och för att ge föräldrar möjlighet att ta kontakt med andra föräldrar till stammande barn finns ett föräldranätverk.

Härnösandsveckan är främst till för ungdomar mellan 13 och 25 år. Varje år i början av augusti träffas ungdomar som stammar på Utviksgården, som ligger utanför Härnösand. Veckan går ut på att få möjlighet att träffa andra som stammar, prata om stamning och framför allt ha roligt. Under veckan förekommer varierande aktiviteter, allt från sport, lek och femkamp till att samtala om stamning i grupp. Det finns mycket tid till fritid, just för att kunna träffas och umgås så mycket som möjligt. Förutom läger anordnas ibland ungdomshelger på olika ställen i landet. 

Stamningsförbundet anordnar, förutom förbundsmöten, även medlemsmöten där ungdomar och vuxna från hela lander träffas kring gemensamma frågor, workshops mm. På dessa möten kan vi ge varandra idéer om hur vi skall fortsätta vår verksamhet och hur vi skall synliggöra oss. Men framför allt skapar dessa möten kontakter och ger en styrka att våga tala. Stamningsförbundet arbetar för att stammande ungdomar skall få det stöd och den hjälp de är berättigade till, även på gymnasie- och högskolenivå. 

Stamningsförbundet strävar efter att vara representerad på nordiska stamningsseminarier, europeiska ungdomsläger och internationella världskongresser. 

Det är viktigt att stamning står, och förblir, på den funktionshinderpolitiska agendan. Stamningsförbundet för ett funktionshinderpolitiskt arbete genom samarbete, skrivelser och uppvaktningar. Förbundet verkar även för att vara en kunskapsbank för alla som vill veta mer om stamning.