Funktionshinderpolitisk verksamhet

För att vi har en röst

Det är viktigt att stamning står, och förblir, på den funktionshinderpolitiska agendan, vilket göra genom samarbete, skrivelser och uppvaktningar. Förbundet verkar även för att vara en kunskapsbank för alla som vill veta mer om stamning. 

Vi har under åren skrivit, och vara medförfattare, till motioner, betänkanden, enkäter, skrivelser och uttalanden till riksdagen och medier som rör stamning.

Några av våra hjärtefrågor är skolan, bemötande, och röststyrda talsvar.

Vårt funktionshinderpolitiska handlingsplan går att läsa i sin helhet.

2020-03-05: Skrivelse till Utbildningsdepartementet:
Krav på flytande tal gör det svårt för elever som stammar att nå höga betyg och kan dessutom bidra till ökad stamning

Andra funktionspolitiska länkar: