Intressepolitisk verksamhet

För att vi har en röst

Det är viktigt att stamning står, och förblir, på den intressepolitiska agendan, vilket görs genom samarbete, skrivelser och uppvaktningar. Förbundet verkar även för att vara en kunskapsbank för alla som vill veta mer om stamning. 

Vi har under åren skrivit, och vara medförfattare, till motioner, betänkanden, enkäter, skrivelser och uttalanden till riksdagen och medier som rör stamning.

Några av våra hjärtefrågor är skolan, bemötande, och röststyrda tekniska lösningar.

Vår intressepolitiska handlingsplan går att läsa i sin helhet.


F.n. (2020-2021) har vi en förbundsstyrelsemedlem som är med i såväl Skolverkets samråd som SPSMs samråd. Vi deltar även i samarbete med Funktionsrätt Sverige, (ett flertal lokalföreningar med sina lokala/regionala Funktionsrätts organisationer) samt övriga intressanta intressepolitiska möten, såsom PSFunk, PTS m fl.


2020-03-05: Skrivelse till Utbildningsdepartementet:
”Krav på flytande tal gör det svårt för elever som stammar att nå höga betyg och kan dessutom bidra till ökad stamning”


Andra intressepolitiska länkar: