Forskning

Forskning är viktig och meningsfull för att kunna behandla och bemöta personer med stamning. Den vetenskapliga forskningen kan leda till att stamning botas, lindras eller i bästa fall förebyggs, men även att bemötandet och stödet förbättras. Den syftar även till att öka vår kunskap om grundläggande mekanismer som reglerar talets utveckling och funktion. Forskning är därför ofta en förutsättning för att vi skall komma underfund med hur stamning uppkommer och beter sig.

I högerkolumn hittar du intressanta avhandlingar, examensarbete, m fl.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) kan du söka på fler publikationer.

Vill du tipsa oss om artiklar eller berätta om just din forskning, hör av dig till kansliet.