Stamning i skolan – Elevers och pedagogers erfarenheter

Inom ramen för hjälpmedelsprojektet har Sara Nilsson, psykologstuderande, skrivit en D-uppsats som belyser situationen för en av de osynliga grupperna som inte får tillgång till hjälpmedel, människor med stamning. Examensarbetet syftar till att undersöka om funktionsnedsättningen stamning orsakar psykiska problem och om dessa har samband med undvikande beteende som kan påverka delaktigheten i samhället och därmed individens hela tillvaro.

Hela uppsatsen kan du ladda ner här (pdf)