Erfarenheter av stamning och stamningsbehandling i tonåren hos vuxna personer som stammar

Uppsats av Maria Svärdberger
Examensarbete i logopedi 2021

Tonåringar som stammar kan vara svåra att nå med stamningsbehandling då tonårstiden karaktäriseras av komplex utveckling. För utveckling av stamningsbehandling för åldersgruppen behövs kunskap om vilken behandling som erbjuds, hur den uppfattas av tonåringar som stammar samt eventuell påverkan i vuxenlivet. Studiens syfte var att undersöka erfarenheter av stamning och stamningsbehandling samt dess påverkan under tonåren och vuxenlivet genom kombinerad metod. En originalenkät i webformat besvarades av tjugoåtta vuxna personer som stammar. Stamningen påverkade deltagarna betydligt mer i tonåren än i vuxen ålder. Männen rapporterade en högre grad av stamning i tonåren än kvinnorna. Stamningen hade en högre negativ påverkan både i tonåren och i vuxen ålder hos de som fått behandling i tonåren. Stamningsbehandling under tonåren upplevdes ha varierad effekt. Resultatet indikerar att behandlingsmetoder som fokuserar på tonårstidens mångfacetterade karaktäristik är motiverade då det fanns en diskrepans i erhållen och önskad behandling. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/69834/1/gupea_2077_69834_1.pdf