Stamning och arbete

Information till arbetsgivare, SYO, och arbetsförmedlingen.

Vad är stamning?

Omkring 1 % av alla vuxna och 4 % av alla barn har detta nyckfulla funktionshinder som det fortfarande finns så många frågetecken kring. Stamning har funnits i alla tider, inom alla samhällsklasser och alla kulturer, och förekommer hos både pojkar och flickor i alla åldrar. Man vet fortfarande inte säkert vad som orsakar stamning, men det finns många olika teorier. Mer om stamning kan du läsa här

Hur stor betydelse har stamning för en arbetstagare?

Stamning påverkar ofta ens livsväg, utbildnings- och yrkesval såväl som den personliga relationen till omgivningen. Omvärldens fördomar och negativa reaktioner gör att många som stammar lätt tolkar det som om deras stamning är något ”fult”, något man ska skämmas för. Det kan vara svårt för någon som inte stammar att förstå, att man kan vara skräckslagen för visa upp sin stamning. Men stamningen förändras hela tiden. Bra erfarenheter och självförtroende ger trygghet, något som oftast leder till ett mer flytande tal.

Är en person som stammar nervös?

De flesta människor känner sig nog lite nervösa inför en anställningsintervju, vare sig de stammar eller inte. Att dessutom inte veta hur den blivande arbetsgivaren reagerar på ens tal kan göra nervositeten värre. Den som stammar kan känna sig orolig för att man blir bedömd utifrån sitt tal istället för meriter, livserfarenhet och kvalifikationer. Men den som stammar är varken mer eller mindre nervös än andra.

Är den som stammar kapabel att göra sitt arbete?

Det faktum att han eller hon söker arbete hos dig visar att han/hon verkligen vill ha jobbet och själv anser sig klara av det. Hade stamningen upplevts som ett hinder hade han/hon aldrig ens sökt upp dig. Stamning är en mycket personlig sak. Varje person stammar, arbetar med och umgås med sin stamning på olika sätt och klarar av olika saker. En person som stammar har många situationer där han/hon intestammar.

Vissa pratar helt flytande i stressituationer eller inför en grupp men undviker telefonen, andra trivs som fisken i vattnet just vid telefonkontakt och stammar då inte alls. Det finns stammande personer i alla yrken, till ex politiker, skådespelare och radiotalare. Det är inte stamningen som avgör utan hur man för fram det man vill ha sagt.

Ibland kan stamningen ha gett en arbetstagare värdefull livserfarenhet som kan vara en tillgång i jobbet. Att själv ha en funktionsnedsättning kan göra en person mer lyhörd för andras problem. Och det visar på viljestyrka för att övervinna svåra situationer och själv skaffa sig de meriter som behövs.

Kan man göra något åt sin stamning?

Ja, det kan man. Det finns inga piller mot stamning, men genom att arbeta tillsammans med en logoped kan man förändra både sitt stamningsmönster och sina undvikanden och den talrädsla som ofta hör samman med stamning. Logopeder är medicinskt utbildade terapeuter för språk-, tal- och röststörningar och finns på alla större sjukhus. Att det inte går att bli helt fri från stamningen (”botad”) är de flesta forskare och behandlare rätt ense om, men man kan komma så långt att stamningen inte längre är ett problem eller ett hinder för att leva ett fullvärdigt liv.

Ska man prata om stamning?

 Varför inte? Vi är alldeles för rädda för att prata om ”känsliga” saker – ofta är det just att inte våga prata om det, att låtsas att ingen hör den, som gör stamning till ett större problem än det borde vara. Den som stammar är mycket medveten om sin stamning och om osäkerheten hos åhöraren. Ibland kanske du är osäker på hur du ska bete dig.

Vad kan jag göra?

Ska du hjälpa till och fylla i ord? De flesta som stammar vill nog att du ska vara som vanligt – fyll inte i ord, utan låt honom eller henne tala klart. Om det var något du inte uppfattade, så fråga om. Behåll gärna ögonkontakt. Ja, uppträd som du själv vill bli bemött! Men varför inte fråga

Den som stammar är i gott sällskap

Visste du att Marilyn Monroe, utanför scen, stammade? Eller att stora personligheter som bland annat Winston Churchill, Isaac Newton, skådespelaren Beppe Wolgers och sångaren Scatman John också stammade? Även idag finns det många kända personer som stammar, även om det inte alltid hörs. Till exempel stammar idrottsstjärnorna Jan Boklöv och Sophie Gustafsson, komikern Rowan Atkinson (mer känd som Mr. Bean) och radioreportern Kjell Albin Abrahamsson, men det har inte hindrat dem från att ha stora framgångar i yrkeslivet! 

Läs även personliga berättelser från anställda som stammar.