Internationell verksamhet

Det händer mycket kring stamning runtom i världen, men det pågår även internationella aktiviteter här i Sverige ibland.

Klicka på underrubrikerna för att läsa mer.

I denna sektion kan det förekomma text på engelska eftersom jag förutsätter att man behärskar det engelska språket när man vill delta eller ta del av den internationella informationen.

Internationellt ansvarig