Norden

Stamningsförbundet har ett nordiskt samarbete med Norge, Danmark (inkl. DAVS), Finland, Island, och Estland, vilket har lett till ett givande utbud av idéer och kunskaper. Varje år anordnas ett nordiskt seminarium i ett av länderna med många svenskar representerade, vilket betyder en bra kontakt mellan alla medlemmar från hela norden. Att fler och fler logopeder och talpedagoger är med är mycket positivt!

Nordiska 2023 blir i Norge!

Under seminariet träffas representanter från de nordiska förbunden för att ta del av de senaste nyheterna, diskutera intressepolitiska frågor, samordna kampanjer och för att hjälpas åt och lära av varandra. Här nedan hittar du olika hemsidor från tidigare seminarier.

Språket är engelska.

Länkar till nordiska systerorganisationer