Ungdomsverksamhet

Stamningsförbundet har många ungdomsverksamheter för ungdomar som stammar, allt från lokala mindre sammanstrålningar, ungdomshelger och ungdomsläger till en närvaro på sociala medier. Stamningsförbundet har även möjlighet att hjälpa ungdomar att delta på internationella ungdomsträffar. Syftet med ungdomsverksamheten är att skapa goda möjligheter för ungdomar att träffa andra som stammar och ge unga som stammar förutsättningar att kunna påverka sin livssituation och förbättra livskvalitén relaterat till sin eller andras stamning.

Härnösandsveckan

Vi arrangera en årlig kursvecka för ungdomar som stammar (Härnösandslägret) där man får möjlighet att träffa andra som stammar och utbyta erfarenheter, men framförallt ha roligt. Under lägerverkan i Härnösand förekommer varierande aktiviteter, allt ifrån sport och lek till att samtala om stamning i grupp. Det finns även mycket fritid att bara träffas, umgås och ha roligt.

Ungdomshelger för stammande

Vi anordnar inte bara ungdomsläger, utan även helger, där ungdomar får möjlighet att träffa andra ungdomar som stammar. På ungdomshelgerna brukar vi bland annat ha massor av roliga aktiviteter och tillfälle att med andra som stammar diskutera t.ex. stamning, skolgång, arbetslivet, vänner och mycket mer som berör Stamningsförbundet. Oftast är en ungdomshelg från fredag till söndag med diverse aktiviteter där varje helg planeras och utförs med olika teman, något som har varit uppskattat av deltagarna.

Lokala sammanstrålningar / facebookgrupper

Det finns ett par väl använda forum för att ha kontakt med andra som stammar. På facebook finns förutom sidan ”Stamningsförbundet” och gruppen ”Stamningsförbundet”, grupperna ”Unga som stammar” och ”Härnösandslägret”. ”Unga som stammar” riktar sig till alla ungdomar som stammar i Sverige och ”Härnösandslägret” riktar sig till alla som varit deltagare i Härnösandslägret. I dessa forum diskuteras stamningsrelaterade frågor för ungdomar och ofta ställer stammande eller närstående till stammande frågar i grupperna som oftast får återkoppling och tips från gruppdeltagarna. I dessa forum händer det att man pratar ihop sig och sammanstrålar på varierande och roliga aktiviterer.

Europeiska ungdomsläger

Det anordnas läger för ungdomar från Europa som under en vecka deltar i olika aktiviteter där man ofta får vänner för livet.