Härnösandsveckan

Härnösandsveckan är en kortkurs som bedrivs i lägerform för ungdomar som stammar. Kursen anordnas första veckan i augusti varje år på Utviksgården utanför Härnösand. Verksamheten startade år 2000 och arrangeras av Stamningsförbundet i samarbete med Härnösands folkhögskola. Syftet med Härnösandsveckan är att få möjlighet att träffa andra som stammar, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans.

Kursen vänder sig till ungdomar mellan 13-25 år från hela landet. Det finns 50 platser på kursen som snabbt brukar fyllas, sista anmälningsdag är den 15 april. Det kommer nya deltagare varje år och många deltagare väljer att vara med flera gånger.

Ledargruppen består av logopeder som arbetar med stamning, dramapedagoger, vuxna som själva stammar och som arbetat med sin stamning i grupp samt ungdomsledare som själva stammar och tidigare varit deltagare på kursen. Verksamheten erbjuder också en logopedstudent att göra delar av sin valbara praktik under kursveckan.

Många som kommer första gången till Härnösandsveckan har tidigare inte träffat någon annan som stammar. Varje deltagare tilldelas en fadder ur ledargruppen som de träffar varje dag. De schemalagda aktiviteterna som pågår under veckan har som mål att deltagarna ska få möjlighet att lära sig mer om stamning, dela erfarenheter men också att utmana sig själv i olika talsituationer.

Aktiviteterna består bland annat av samtalsgrupper utifrån olika teman kopplade till stamning, möjlighet att träna på att prata inför en stor grupp människor (deltagarna väljer själva om de vill delta eller ej under denna aktivitet), dramaliknande övningar samt olika fritidsaktiviteter som femkamp, grillkväll, lekar och disco. Det finns mycket tid till att umgås och ha roligt tillsammans. Deltagarna får i slutet av veckan fylla i en utvärdering. Utvärderingarna visar tydligt att de som deltagit är mycket positiva till verksamheten och att det betytt mycket för dem att träffa andra som stammar och dela erfarenheter med varandra.

Avslutningsvis ett citat från en deltagare år 2016 kring vad som varit bra på Härnösandsveckan:

”Att man får träffas och prata med folk som har gått igenom samma sak. Man får tillfälle att våga ta plats och prata så som jag kanske inte brukar. Att man utvecklas som person och får andra perspektiv.”

Text: Lovisa Femrell

Läs mer om kommande och tidigare Härnösandsläger.