Våra verksamhetsmål

Stamningsförbundet:

 • sprider information om stamning.
  Stamningsförbundet
  • har ett kansli som skickar ut material, förmedlar kontakt och svarar på frågor
  • har en hemsida http://www.stamning.se som erbjuder information om stamning och förbundets verksamhet
  • finns på sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Twitter
  • har ett digitalt nyhetsbrev 
  • skapar, uppdaterar och länkar till informationsmaterial om stamning
  • deltar på mässor med information om stamning
  • strävar efter att skapa en realistisk bild av stamning
  • strävar efter att vara kunskapsbank som alla kan söka sig till som vill veta mer om stamning
 • arbetar intressepolitiskt för att personer som stammar ska bli fullt delaktiga och jämlika i samhället.
  Stamningsförbundet
  • är medlem i Funktionsrätt Sverige för att tillsammans bedriva funktionshinderpolitik
  • är remissorgan för utredningar som berör stamning
  • är representerad i olika organ, som t ex Skolverket och SPSM
  • bevakar och påverkar media och funktionshinderpolitiken, inkl hjälpmedel
  • uppmuntrar logopeder och skolpersonal att lära sig mer om stamning
  • deltar i och sprider enkäter kring stamning
 • stödjer stammande personer som vill förbättra sin kommunikationsförmåga.
  Stamningsförbundet
 • erbjuder mötesplatser och nätverk för personer som stammar och andra intresserade.
  Stamningsförbundet
  • anordnar förbundsmöten och medlemsmöten
  • har lokalföreningar som ordnar aktiviteter och har lokala nätverk
  • har ett nätverk med kontaktföräldrar i olika delar av landet
  • har ett nätverk genom Funktionsrätt Sverige
  • är medlem i det internationella nätverket ISA (International Stuttering Association).
  • har ett nätverk av logopeder som arbetar med stamning
 • främjar de lokala stamningsföreningarna.
  Stamningsförbundet
  • sprider information, arbetar funktionshinderpolitiskt, erbjuder rikstäckande aktiviteter samt erbjuder mötesplatser och nätverk, vilket är till stöd för den lokala stamningsföreningen
  • förmedlar information till och från den lokala stamningsföreningen
  • erbjuder lokala stamningsföreningar som inte har en egen hemsida, att inkludera föreningens information i förbundets hemsida
  • stödjer föreningarna på olika sätt genom subventionerade aktiviteter och informationsmaterial
  • hjälper till att starta upp nya föreningar
  • är en kunskapsbank