TALAkademin

TALAkademin är en ideell förening som samarbetar med lokalföreningarna och erbjuder 3 – 4 dagars kurser till självkostnadspris. Kursen förläggs till platser med tillgång till stor kurslokal och övernattning av vandrarhemskaraktär.

TALAkademin arbetar med utbildning i muntlig framställning och vill förmedla lusten att tala. Rätt tillämpad teknik gör att stamningen minskar.

TALAkademin arbetar med talets TIO punkter:

  1. Andning
  2. Pausering
  3. Avspänning
  4. Frasering
  5. Röstens kvalité
  6. Röstlänget
  7. Röststyrkan
  8. Talet, uttal och artikulation
  9. Tempo
  10. Rytmen- betoningen

TALAkademins koncept innehåller även Mental träning. Man arbetar med termerna träning och tävling och ska försöka visualisera det lyckade resultatet innan det utförs. Träningsmomentet är själva talövningarna och tävlingsmomentet är när man ska använda sig av tekniken i vardagslivet.

The Stuttering Hexagon – Stamningshexagonen, är en mental träningsmodell utarbetad av amerikanen John C Harrison, som själv stammade. Han började arbeta utifrån de känslor han hade kring varje stamningssituation.

Varje punkt har samband med varandra i hexagonen och är avgörande för om man hamnar i en uppgående eller nedåtgående spiral i upplevelserna kring talet och stamningen. Genom detta mentala sätt att arbeta med sin egen stamning har John C Harrison sedan trettio år ett helt flytande tal.

TALAkademin arbetar med Speaking Circles (se särskild beskrivning) där man tränar sig i att tala inför en liten grupp.

www.talakademin.nu

* Text hämtad från Arbetsmarknadsprojektet.

Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod.