Comprehensive

Årsbehandling med visst datorstöd arrangeras av Wästlunds logopedmottagning i Karlstad. Ingen remiss krävs – det är dina egna upplevda behov som styr. Privatvård. Även kortformer med hemträningsprogram kommer att lanseras under 2011. Comprehensivebehandlingen ges för barn i åldern 7-12 år och för ungdomar och vuxna.

Årsbehandlingen ungdom – vuxna inleds med en treveckors intensiv behandling i grupp. De tre delarna i behandlingen är: Undervisning, talträning individuellt och i grupp, coachning och användning av teknikerna. Därefter sker hemträning med programvara och coachning 1 gång i veckan. Gemensamma uppföljningar efter 6 månader och efter ett år. De egna framstegen utvärderas individuellt. Målet med behandlingen är förbättrat talflyt och bättre självförtroende i kommunikation med andra.

Årsbehandlingen barn 7-12 år ges med en intensiv behandling under en vecka tillsammans med föräldrar. Delarna i behandling är: undervisning, talträning i grupp, regelbundna raster med avkoppling och lek och föräldrasammankomster. Därefter sker hemträning med programvara och coachning vid behov. Gemensamma uppföljningar efter 6 månader och efter ett år. De egna framstegen utvärderas individuellt. Målet med behandlingen är förbättrat talflyt och bättre självförtroende i kommunikationen med andra.

För mer information kontakta:

Helena Forne-Wästlund, verksamhetschef & leg. logoped
Specialist allmänlogopedi och stamning 
Wästlunds logopedmottagning vid Slussenkliniken
Capio vårdcentral Slussen, Götgatan 14, 118 46 Stockholm
070-339 65 08
helena.wastlund@hotmail.com
www.prosodi.se


Hjälpmedelsinstitutet, HI, skrev följande i projektrapporten med best nr 01335:

”Datorbaserad talräning för personer som stammar

Med riktad, intensiv och strukturerad behandling går det att förbättra en stammande persons tal. Detta leder till ökat välbefinnande och höjd livskvalitet.

Detta är slutsatsen av ett projekt som genomförts av HI och SSR (fd Stamningsförbundet, red). Med medel från Allmänna arvsfonden har ett behandlingssystem, som bygger pa behandlingsformen ”Precision Fluency Shaping Program” (PFSP) från USA, utvärderats. Förhoppningen är att systemet ska kunna introduceras i Sverige. För utvärderingen anlitades logoped Helena Forne-Wästlund, som har ett mångårigt intresse för hjälpmedel och klinisk metodutveckling av talträning för personer som stammar.
Genom att här publicera Helena Forne-Wästlunds projektrapport vill HI sprida kunskap om denna behandlingsmetod. Vi hoppas att rapporten kommer att medverka till ökad kompetens inom området stamning.”

* Text hämtad från Helena Forne-Wästlund.

Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod.