Intensiv terapi

OBS: intensiv terapin har lagts på is för tillfället. Vi återkommer när vi fått mer information.

Intensiv stamningsterapi arrangeras genom Mottagningen för logopedi och foniatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg.

Intensiv stamningsterapi är rikssjukvård och det fordras specialistvårdsremiss från läkare inom det egna landstinget och remiss från behandlande logoped.

Stamningsterapin finns för barn mellan 9-13 år med föräldrar och för vuxna och pågår i tre perioder à en vecka över ca 6 månader. Man vistas på folkhögskola under terapin.

Arbetsformen är personliga/individuella samtal med logoped och för vuxna även med psykoterapeut, mindre och större gruppsamtal, man arbetar med dramaövningar, muntlig framställning, intervjuer, videoarbete, talteknik, stamningsteknik och rollspel. Man arbetar med sina reaktioner på stamningen, att förändra den, göra den mjukare och lättare både att tala med och lyssna till.

Föräldrarna har föräldragruppsarbete tillsammans med logoped med bl a föreläsningar, diskussioner, samtal och reflektioner för att öka sin kunskap och förståelse för stamning och stamningsproblem.

Själva stamningsterapin är individuellt anpassad till varje deltagare.

Målet med terapin är att man skall kunna säga vad man vill, till vem man vill, när man vill och på ett sätt som man själv trivs med.

Ditt landsting står för alla kostnader förutom sedvanlig behandlingsavgift – högkostnadsskydd gäller.

Kontakta Intensiv stamningsterapis för mer information.

Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod.