Palin PCI

Palin PCI är en behandlingsmetod för barn som stammar.Palin PCI – Parent-Child Interaction Therapy – har utvecklats på The Michael Palin Centre for Stammering Children i London, England. Det pågår kontinuerlig forskning kring metoden och dess effekter. Teorin bakom den här behandlingsformen grundar sig i det faktum att föräldrarnas sätt att kommunicera inverkar på barnets talflyt. Det är viktigt att veta att föräldrar aldrig orsakar att barnet börjar stamma, men att de genom sitt sätt att kommunicera kan hjälpa barnet mycket i att få ett bättre talflyt. PCI-behandlingen går ut på att hitta de kommunikationsmönster som underlättar för barnet att prata. Palin PCI inriktar sig främst på förskolebarn, men även på skolbarn i låg- och mellanstadiet. Behandlingen består av sex behandlingstillfällen, en gång i veckan. Därefter tränar man hemma i sex veckor och i slutet av perioden görs ett uppföljningsbesök. Vid besöken spelas barnet och föräldrarna in på video medan de leker tillsammans en kort stund. Föräldrarna (och barnet, om han eller hon vill) och logopeden tittar tillsammans på videoinspelningarna och analyserar vad föräldrarna redan gör för att underlätta barnets talflyt och vad de kan göra mer av. Föräldrarna får var sin hemuppgift med ett mål att fokusera på. De ska leka tillsammans med barnet under ca fem minuter ett visst antal gånger var till nästa besök, och under den stunden tänka särskilt på sitt mål. Förutom diskussioner om hur barnets talflyt kan underlättas, kan man vid behov ta upp andra föräldraskapsfrågor såsom hur man hanterar vredesutbrott, besvärliga situationer runt mat och sömn etc. Även sådana saker kan ha effekt på barnets tal eftersom stamning ofta påverkas av hur man mår psykiskt, trötthet m.m. Det är mycket viktigt att båda föräldrarna deltar! Man får dock anpassa sig till situationen, t. ex. för ensamstående föräldrar. Behandlingens mål är förutom en ökning av talflytet också att stärka föräldrarnas tro på sin förmåga att hantera barnets stamning.

Se även

Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod.