McGuire

McGuire-programmet är ett program med stamningskurser för personer över 14 år. Programmet grundades 1994 av amerikanen Dave McGuire, som själv hade stora problem med stamning i uppväxten. 

Programmet är av, för, och med människor som stammar. Alla instruktörer och primärtränare i McGuire-programmet är själva människor som stammar, som har gått igenom flera intensivkurser i programmet. 

McGuire-metoden är ett holistiskt förhållningssätt till stamning, där man arbetar med alla sidor av stamningen; fysiologiska, psykologiska och känslomässiga. En mycket viktig del av programmet är att man ska acceptera sig själv som en person som stammar, men som en person som stammar, som arbetar med sitt tal. Programmet erbjuder inget botemedel för stamning. Målet är inte flytande tal, men vältalighet, där man har kontroll över sin egen stamning. Det rekommenderas att man går flera kurser. 

McGuire-programmet erbjuder årligen tre kurser i Skandinavien – en i Norge, en i Sverige och en i Danmark. Programmet erbjuder också kurser i stora delar av världen – inklusive USA, England, Island, Sydafrika, Australien, Tyskland, Nya Zeeland, för att nämna några. 

Kursen är intensiv, så det är viktigt att nya studenter är villiga att lägga ner en stor ansträngning under kursens gång och efter kursen för att få det resultat de vill ha. I Skandinavien varar kurserna i fyra dagar med uppstart torsdagförmiddag kl 08 och slutar söndagen kl 14. Under denna period genomförs det cirka 45 timmars undervisning. The McGuire Programme har flera tusen medlemmar. 

Det unika med McGuire-programmet är den intensiva uppföljningen efter kurserna. De nya studenterna tilldelas en primärtränare som stöttar och vägleder den nya studenten de första 18 månaderna efter sin första kurs. Det läggs upp till daglig kontakt i uppstarten, där den nya studenten behöver en hel del stöd och vägledning. Det finns också flera stödgrupper, där eleverna kan träffas för att dela erfarenheter, ta olika utmaningar och träna tekniker. 

Priset för deltagande i McGuire-programmet är 12.000 danska kronor (omkring 17.000kr 2019/red), vilket inkluderar livstids medlemskap i McGuire-programmet. Detta inkluderar obegränsad uppföljning, tillgång till stödgrupper och deltagande i kurser runt om i världen, för en liten avgift på cirka 500 kronor per kurs. 

Mera information: www.mcguireprogramme.se

* Info från Daniel S. Kusk, 190814.
https://mcguireprogramme.dk/okategoriserad/onskar-du-att-faa-kontroll-over-din-stamning/?lang=sv

Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod.