Speaking Circles

Speaking Circles är ingen direkt behandlingsmetod, men har visat sig vara ett användbart sätt att lära sig att tala inför grupp.

Konceptet kommer från USA, grundaren heter Lee Glickstein. Han stammade inte men hade svår talängslan och upptäckte att om man får tala i en trygg, avspänd miljö och få enbart positiv feedback från lyssnarna, avdramatiseras rädslan och man blir till slut trygg i situationen som talare.

Speaking Circles är en gruppövning där 6 – 8 personer samlas och gör korta framträdanden, en i taget. Var och en bestämmer sitt ämne som man inte ska tänka ut innan, utan spontant börja tala. Man får en bestämd tid att tala, två eller fem minuter. Tiden är ens egen och man blir inte avbruten. Innan man börjar tala klargör man för lyssnarna/gruppen vilken del i taltekniken man tänker fokusera på t ex pausering, ögonkontakt, djup röst etc. Man kan även välja att stå helt tyst sin talar tid för att känna hur det känns att stå framför en publik. Eftersom tidspress är en av stamningens stötestenar är det bra att i dessa övningar inte känna av detta.

Gruppens roll är att vara goda lyssnare. Det är viktigt att hålla god ögonkontakt med talaren och vice verca. Efter talet ger gruppen positiva kommentarer till talaren, inte om innehållet i ämnet utan sättet att framföra det på och att det gjorde mig glad, stämd till eftertanke etc. Man får inte säga något negativt som: Bra, men nästa gång kan du tänka på att… DET ÄR FEL! Endast positiv feedback är tillåten.

I Speaking Circles lär man sig att inta scenen, att ha god publikkontakt, att känna glädje i att framträda och tala, att behärska själva talet och situationen. Man tränar sina färdigheter i god talteknik som man i separata övningspass tränat i Talets Tio Punkter.

Den som vill blir videofilmad i sina Speaking Circles-pass. Det är en del av utbildningen att efter kursen titta på sina framträdanden. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.

Både TALAkademin och en del lokalföreningar arbetar enligt denna metod.

* Text hämtad från Arbetsmarknadsprojektet.

Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod.