Lidcombe

Lidcombeprogrammet är en behandlingsmetod för förskolebarn som stammar och som har som målsättning att barnen ska hitta tillbaka till sitt naturliga flytande tal. Behandlingen bygger på att det är föräldern som är behandlaren under handledning av en logoped. Behandlingen är uppdelat i två steg. Steg 1 har som mål att barnet ska uppnå flytande tal och steg 2 att upprätthålla det flytande talet. Under steg 1 kommer föräldern tillsammans med sitt barn till logopeden en gång per vecka och sedan utför föräldern behandlingen varje dag hemma. Steg 1 pågår tills man uppnått ett flytande tal vilket kan variera från ett par månader upp till ett år. Under steg 2 glesas besöken ut hos logopeden likaså hemträningen. Steg 2 pågår under ca 1 år. Det har gjorts mycket forskning på Lidcombeprogrammet och forskning pågår kontinuerligt. Forskningen har visat att barnen klarar att uppnå flytande tal och att de flesta av barnen även klarar att bibehålla flytet under lång tid.

Lovisa Femrell, leg logoped, Danderyds sjukhus AB

E-post: lovisa.femrell@ds.se
Tel: 08 – 690 66 70

Fakta Lidcombeprogrammet
• Kommer ursprungligen från Australien
• Bygger på ett behavioristiskt synsätt
• Vänder sig till barn upp till 6 års ålder
• Föräldern utför behandlingen under handledning från logoped
• Programmet är uppdelat i två steg:
Steg 1 har som mål att uppnå flytande tal
Steg 2 har som mål att upprätthålla det flytande talet

Se även

* Text hämtad från Arbetsmarknadsprojektet och anpassats av Lidcombeterapins ansvariga.

Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod.