Valberedningen söker

Inför 2020 års förbundsmöte önskar valberedningen få in förslag på kandidater till följande poster: ordförande (väljs på två år), kassör (väljs på två år), fem ordinarie ledamöter (väljs på ett år), tre suppleanter (väljs på ett år), två internrevisorer (väljs på ett år) samt en internrevisorsuppleant (väljs på ett år). 

Erfarenhet från styrelsearbete i någon stamningsförening är meriterande eftersom man då är bekant med stamningsrörelsen. Annat styrelsearbete är givetvis också meriterande, samt övrig erfarenhet från ideell sektor. En förbundsstyrelse behöver ha personer med olika typer av kompetenser, arbetslivserfarenheter och/eller utbildningar som kan främja en fortsatt utveckling av vårt riksförbund.

Valberedningen önskar få in förslag och nomineringar så snart som möjligt. Vet du någon som platsar till en post som förtroendevald, tveka inte och fråga personen eller föreslå personen till oss.  

Valberedningen vill ha

– För och efternamn på personen, samt mobilnummer (gärna även epost)
– Vilken förening är personen med i
– Hur känner ni personen.
– Vad ni tror personen skulle platsa till.

Valberedningen tackar för ert engagemang och med vänliga hälsningar, 

Peter
Tel: 0730419559

Kaj
Tel: 0705143921

(Årets förtroendevalda finns här.)

Stamning.se 2.0

I ett led att modernisera våra kommunikationsvägar har turen kommit till hemsidan. 

Hemsidan stamning.se har fått ett helt nytt ansikte! Den är lätthanterlig och mycket mer internaktiv, så att du t ex kan bli medlem direkt via hemsidan och få en översiktlig och klickbar kalender. 

Det kan ha några barnsjukdomar i övergångsstadiet, men vi hoppas på ert överseende och att ni glädjer er lika mycket över den nya sidan.

Har din lokalförening ingen egen hemsida, så kan vi lägga in er information på er sida. Ta en titt på Västernorrlands stamningsförenings sida hur det kan se ut.

Stämmer inte era kontaktuppgifter eller era medlemsavgifter för 2020, kontakta webmastern.

Så vänta inte längre och se vad som döljer sig bakom denna hemliga bild. Välkommen till den nya stamning.se!