Världskongress 2018 ICA/IFA/ISA

En värld, många röster – vetenskap och gemenskap

Fritt översatt från ICA/IFA/ISAs pressmeddelande

”Introduktion

En värld, många röster – vetenskap och gemenskap är temat för den första gemensamma världskongressen som anordnas av IFA (International Fluency Association, en organisation mestadels för logopeder och forskare), ICA (International Cluttering Association, en organisation för personer med skenande tal) och ISA (International Stuttering Association, en organisation för personer som stammar), i samarbete med Japan Society of Stuttering and Other Fluency Disorders (det japanska logopedförbundet) och Stuttering Genyukai Organization (det japanska stamningsförbundet). Den gemensamma världskongressen blir i Hiroshima, Japan, 13-16 juli 2018 och planeringen är i full gång.

Det här spännande nya samarbetet mellan de tre internationella organisationerna och deras japanska värdar syftar till att skapa en mötesplats som gör det möjligt för alla – människor som stammar och med skenande tal, logopeder och forskare – att känna sig välkomna, inkluderade och värderade.

Omfattar alla perspektiv

Vissa inom stamningsvärlden uppfattar en historisk uppdelning mellan personer som stammar och logopeder/forskare. För vissa kan dessa grupper tycka att de upptar olika ”läger” och håller olika åsikter om och attityder mot stamning och skenande tal.

Vi hoppas att ta itu med några av de hinder som fortfarande kan finnas kvar bland dessa grupper, och uppmuntra ömsesidig respekt och erkännande av de olika pusselbitarna, som medförs av olika bakgrund och erfarenheter.

Det är vår övertygelse att värdefulla framsteg i livskvalitet för alla som lever med talflytstörningar endast kan uppstå i samband genom öppen dialog och ömsesidigt, respektfritt utbyte mellan personer som stammar eller har skenande tal, logopeder som söker hjälp och forskare som vill förstå och ge den bästa behandlingen kring talflytstörningar.

Diskutera den sociala modellen för funktionshinder

Mycket har skrivits och sagt under de senaste åren om den sociala modellen för funktionshinder och dess relevans för stamning. Den sociala modellen säger att ”funktionsnedsättningar orsakas av hur samhället är organiserat, snarare än av en persons funktionsnedsättning eller olikheter. Den försöker hitta sätt att avlägsna hinder som begränsar livsval för funktionshindrade. När barriärerer tas bort kan den funktionsnedsatte vara oberoende och likvärdig i samhället, med val och kontroll över sina egna liv” (scope.org.uk).

Detta står i kontrast till den medicinska modellen för funktionshinder som ser på vad som är” fel hos personen, inte vad personen behöver. Det skapar låga förväntningar och leder till att människor förlorar sitt oberoende, val och kontroll av sina egna liv ”(scope.org.uk).

Vår världskongress omfattar den sociala modellen för funktionshinder och bemyndigandet av människor som stammar och som har skenande tal, samtidigt som vi erkänner att:

➢ Vår värld är långt ifrån perfekt och vi är långt ifrån förståelse av stamning och andra funktionsnedsättningar.

➢ Människorna i våra samhällen behöver vår hjälp, inte föratt bli botade, utan att lära sig att handskas och att växa med sin funktionsnedsättning / skillnad.

Vi ser därför ingen motsättning mellan den sociala modellen å ena sidan och forskning och klinisk praxis å andra sidan. Mycket av forskning och klinisk praxis används för att möjliggöra för människor som stammar att leva det liv man väljer, oberoende av om och hur mycket man stammar.

Det handlar inte om flytande tal

Det är viktigt att betona att de berörda organisationerna inte främjar ”talflyt” som ett mål. IFA är till exempel ”ägnad åt förståelsen och hanteringen av talflytstörningar och till förbättringen av livskvaliteten för personer med talflytstörningar ”. Det är detta förtydligande och denna förståelse som ligger till grund att en gemensam kongress föreslogs och antogs. Kongressen skapar möjligheter att upptäcka likheter och skillnader i erfarenheter av de som stammar och de som har flytande tal – eller båda. Detta evenemang kommer att möjliggöra ett sant firande av stamning och skenande tal!

Häng med!

Den gemensamma ICA/IFA/ISA världskongressen kommer att vara ett banbrytande initiativ där historiskt olika grupper samverkar effektivt för att utforska erfarenheter av, känslor kring och attityder mot stamning och skenande tal. Vi vill ha människor som stammar eller har skenande tal kan känna sig trygga och omgivna av vänner. Vi ge logopeder möjligheter att dela med sig av och uppdatera sina färdigheter. Vi vill ge forskare möjlighet att presentera högkvalitativ forskning i en stimulerande miljö, samtidigt som de som utforskar innovativa och nya metoder för att leva med stamning och skenande tal får chansen att dela med sig av sina erfarenheter och idéer.

Fördelen med detta samarbete kommer att vara helt ömsesidigt för personer som stammar, som har skenande tal, logopeder och forskare.

För mer information, följ oss via sociala medier # owmv2018, och på de enskilda organisationernas webbplatser.

Välkommen till Hiroshima, 13-16 juli 2018!”


Hemsidan för kongressen ligger under www.theifa.org .