ISD – Pressmeddelande

Här följer ett exempel på ett pressmeddelande som du eller din förening kan skicka ut eller anpassa efter eget tycke.

En värld som förstår stamning!

I hela världen uppmärksammas på den 22 oktober, den internationella stamningsdagen (ISD)

ISD är ett samarbete mellan ISA, ELSA och IFA. ISA är den internationella paraplyorganisationen för personen som stammar med medlemmar från 35 länder. ELSA är den fd europeiska paraplyorganisationen per personer som stammar. IFA är den internationella paraplyorganisationen för människor som arbetar med stamning, såsom terapeuter, forskare men även personer som stammar. Årets tema för den internationella stamningsdagen är ”Stuttering Pride – Respect Dignity Recognition”. Att känna och visa sin stolthet och få respekt, känna värdighet och ett erkännande över att vara den man är, trots, eller ibland till och med tack vare, stamningen.

Från 1 till och med 22 oktober kan man delta i den on-line konferensen om stamning på internet där man kan läsa olika presentationer, ställa frågor till och få svar från föredragare från hela världen. Kanske möter du personer som stammar som frågar dig om du vet vad det är för dag idag. Ha då inte för bråttom, titta personen i ögat, fyll inte i med ord och säg då inte att det är söndag, utan passa på att lära dig mer om stamning. Lokalföreningarna har öppet hus, informationskampanjer och utställningar. I vår lokalförening ska vi anordna…. Vi hoppas sammanföra personer som stammar, anhöriga, terapeuter och andra som av olika anledningar är intresserade av stamning för att ge mer information om stamning. 

Varför en stamningsdag? För att få bort alla myter och oklarheter kring stamning. För att äntligen få en röst efter många år av tystnad. Stamningsproblematiken som rör såväl barn, ungdomar och vuxna måste uppmärksammas i vårt samhälle och ges prioritet på ett helt annat sätt än som sker idag.

Bemötandet är av oerhört stor betydelse. Därför måste lärare och annan personal som möter främst barn och ungdomar få adekvat utbildning om stamnings och dess följder. Antalet logopeder med stamning som specialitet måste också ökas. Åtgärder avseende kommunikationsnedsättningar måste därför ges stort utrymme på den intressepolitiska agendan.

… fyll på med era hjärtefrågor… 

Det är en demokratisk rättighet att kunna kommunicera genom det talade ordet. 

Därför behöver vi er hjälp. Genom massmedian kan vi nå publiken och förändra attityder och levnadsvillkor för personer som stammar. Många som stammar drömmer om ett yrke som det du har. Du kan ge oss ett ansikte genom att äntligen låta oss få ordet tillbaka. 

Jag bifogar en broschyr med mer information om stamning och vår förening. För mer information kan ni kontakta ……., men kom gärna förbi för att ta en personlig kontakt och för att svar på dina frågor. 

Kan ni ta upp detta i dagens/veckans sändning/tidning, för det är lika viktigt att denna dag uppmärksammas som internationella AIDS dagen, EU handikappdagen och andra dagar, där man bekräftar att sjukdomar och funktionsnedsättningar finns, även om de, än så länge, är dolda och undanskymda. Om ni vill hjälpa oss bryta tystnaden, kan ni meddela oss när detta kommer med, så att vi inte missar artikeln/sändningen? 

Min personliga bakgrund, ifall ni vill kontakta mig………..: