Arvsfondsprojekt ”Talet som ett digitalt verktyg”

Stamningsförbundet har fått beviljat projektbidrag från Allmänna Arvsfonden för ett projekt kring röststyrning.Läs mer Arvsfondsprojekt ”Talet som ett digitalt verktyg”