Nordiska stamningsseminariet 2021

Nordic seminar logo

INSTÄLLD / CANCELLED.

MER INFORMATION OM EN EVENTUELL ONLINE VERSION FÖLJER INOM KORT

MORE INFORMATION ABOUT A POSSIBLE ONLINE VERSION WILL FOLLOW SOON


Stamningsförbundet är värd för det nordiska stamningsseminariet 3-5 september 2021 på hotell Scandic Continental i Stockholm.

Programmet kommer att innehålla en blandning av föreläsningar med stamningsforskaren Dr Per Alm (om hjärnforskning)och logopeden Ineke Samson (om stamning hos kvinnor), workshops, och kulturella och sociala aktiviteter.

Håll koll på denna sida samt vårt Facebook evenemang för senaste uppdateringar.

Preliminärt program:

Fredag 3 september:

 • 14.00 – 16.00 Nordiska mötet (ordföranden och/eller ombud, anmälan krävs)
 • 15.00 – 17.00 Registrering
 • 18.30 – 20.00 Middag
 • 20.00 – 00.00 Socialt program, därefter karaoke och trevlig samvaro

Lördag 4 september

 • 09.00 – 12.00 Per Alm, forskare, föreläser om senaste nytt kring stamningsforskning (med avbrott för fikarast)
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 18.00 Utflykt (mer information följer)
 • 19.00 – 20.30 Middag
 • 20.30 – 00.00 Underhållning av deltagarländerna

Söndag 5 september

 • 09.00 – 10.00 Ineke Samson, logoped, föreläser om sin forskning kring stamning hos kvinnor
 • 10.00 – 10.30 Fika (tömma rummen)
 • 10.30 – 12.30 Workshops (Speaking Circles, massage, måla din egen dalahäst, mer info följer)
 • 12.30 – 13.30 Lunch
 • 13.30 – 14.00 Presentation av Nordiska 2022
 • 14.00 – Avfärd

Kostnad:

Registrering och betalning till och med 30 juni: 2500kr för hela programmet, inkl del i dubbelrum, måltider, fika enligt programmet och buss till och från stan på lördag eftermiddag (enkelrum 3000kr).
Utan övernattning: 1700kr

Registrering och betalning från 1 juli: 3000kr för hela programmet, inkl del i dubbelrum, måltider, fika enligt programmet och buss till och från stan på lördag eftermiddag (enkelrum 3500kr).
Utan övernattning: 2200kr

Från 15 juli är anmälan bindande och kan inte återbetalas.
Vid sen registrering kan hotellrum inte garanteras.
Tillkommer kostnad för egna aktiviteter på stan på lördag eftermiddag.

Betalning:
1. Fyll i blanketten nedan
2. Betala till BG 5430-0322 eller Swish 123 306 93 90
Uppge ditt fullständiga namn och ”Nordiska2021”

Mer information:

För mer information om seminariet, kontakta nordic2021@stamning.se.
För mer information om betalning och hotellet, kontakta kansliet@stamning.se.

2020-09-04T14:00:00

  dagar

  timmar  minuter  sekunder

tills

Nordiska / Nordic


Nordic stuttering seminar 2021

The Swedish stuttering association will be the host for the Nordic Stuttering Seminar 3-5 September 2021 at the hotel Scandic Continental in the centre of Stockholm.

The program will consist of lectures with Researcher Dr Per Alm (brain research) and Speech Therapist Ineke Samson (stuttering amongst women), workshops and cultural and social activities.

Keep track of this website and our Facebook event for the latest updates.

You’re not Nordic? You’re so welcome anyway! 🙂

Preliminary program:

Friday 3 September:

 • 14.00 – 16.00 Nordic meeting (chair persons and/or representative, seperate registration needed)
 • 15.00 – 17.00 Registration
 • 18.30 – 20.00 Dinner
 • 20.00 – 00.00 Social program, followed by karaoke and socializing

Saturday 4 September

 • 09.00 – 12.00 Dr. Per Alm, international researcher, lectures on the latest news on stuttering research (incl coffee break)
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 18.00 City trip (more information will follow)
 • 19.00 – 20.30 Dinner
 • 20.30 – 00.00 Entertainment by the guest countries

Sunday 5 September

 • 09.00 – 10.00 Ineke Samson, Speech- and Language Therapist, speaks about her research on women who stutter
 • 10.00 – 10.30 Coffee break (empty hotel room)
 • 10.30 – 12.30 Workshops (Speaking Circles, massage, paint your own Dala horse, more info will follow)
 • 12.30 – 13.30 Lunch
 • 13.30 – 14.00 Presentation on Nordic 2022
 • 14.00 – Homewards

Costs:

Registration and payment untill 30 June: 2500 SEK for the entire program, incl shared double room, meals, coffee as in the program, and a buss taking is to and from the city on Saturday afternoon (single room 3000 SEK).
No overnight stay: 1700 SEK

Registration and payment from 1 July: 3000 SEK for the entire program, incl shared double room, meals and coffee as in the program, and a buss taking is to and from the city on Saturday afternoon (single room 3500 SEK).
No overnight stay: 2200kr

From 15 July registration is binding and cannot be refunded.
Late registration may result in the hotel being fully booked.
Additional costs for own activities on Saturday afternoon.

Payment:
1. Fill in the form below
2. Pay for your fee (please include your full name + ”Nordic2021”)
Bank details:
IBAN SE75 8000 0832 7999 3273 0600    
BIC SWEDSESS
(If adress needed: Swedbank, 105 34 Stockholm)

More information:

For more information about the seminar, contact nordic2021@stamning.se.
For more information about payment and the hotel, contact kansliet@stamning.se.


If there’s an interest, we could maybe arrange a tour, or a short cruise to Åland or Finland, after the seminar. More information will follow. This is NOT included in the seminar fee.

 • Entrance
 • Entrance
 • Room
 • Conference
 • Break out
 • Roof terrace
 • Bar
 • Gym

Anmälan / Registration