Europa

Stamningsförbundet är med i European League of Stuttering Associations (ELSA) som är en europeisk paraplyorganisation av stamningsorganisationer i Europa. ELSA jobbar idag med nätverk, i motsats till tidigare år, då man kunde anordna konferenser, då det har blivit mycket svårt att få EU bidrag för en liten intresseorganisation som ELSA. Däremot är ELSA mycket aktiv inom det europeiska intressepolitiska samarbetet, är medlem i EDF (European Disability Forum, den europeiska motsvarigheten till Funktionsrätt Sverige) och har utarbetat olika material om diskriminering och funktionsnedsättningar. ELSA samarbetar också med ECSF, den europeiska logopedutbildningen, och deltar i europeiska intressepolitiska möten och har även gjort en presentation inför EU parlamentet. ELSA har också personligen och skriftligt förankrat den internationella stamningsdagen hos EU parlamentet. Ett annat viktigt område är europeiska ungdomsläger som anordnas vartannat år, se högerkolumn.

ELSA grundades i 1990 och har 26 stamningsorganisationer som medlemmar och hade tidigare en tidning som hette One Voice, som idag ingår i ISAs tidning One Voice.

Länkar till större europeiska organisationer