Stamningsfonden

Stamningsförbundet förvaltar en fond som du som medlem i Stamningsförbundet kan söka medel från.

 

Fonden ska enligt riktlinjerna främja: 

 • kommunikativ och personlig utveckling hos barn, ungdomar och vuxna med stamning
 • forsknings- och utvecklingsarbete om diagnostisering och behandling av stamning hos barn, ungdomar och vuxna.
 • information och stöd till nära anhöriga till barn och ungdomar med stamning.

Fonden är främst till för bidrag till aktiviteter som inte redan subventioneras av Stamningsförbundet.


 

Vill du söka bidrag från Stamningsfonden?

Du kan söka medel när som helst under året. 

Ansökan Stamningsfonden, ifyllningsbar (Word)

Ansökan Stamningsfonden (pdf)

Fn är det utdelning på högst 5000kr per år.

 

Här följer utdrag ur riktlinjerna. (Riktlinjerna i sin helhet hittar du här.)

Utdelning/Utbetalning

 • Rätt att söka bidrag ur fonden har medlem i förening, som är ansluten till Stamningsförbundet, är mantalsskriven i Sverige, samt ska, som regel, ha varit medlem i minst ett år.
 • Ansökan om bidrag från fonden skickas till Stamningsförbundet aktuella aktiviteten äger rum.
 • Stamningsförbundets styrelsen tar beslut om ansökningar fyra gånger per år.
 • Beviljade bidrag utbetalas efter rekvisition, med kvitton som styrker att bidraget använts till avsett ändamål. Bidrag på större belopp utbetalas i förskott efter rekvisition och ska redovisas till styrelsen inom sex månader.
 • Beviljade bidrag ska användas inom tolv månader från beslutsdatum, därefter går de uttagna beviljade bidragen tillbaka till fonden.
 • Fonden är inte främst till för bidrag till aktiviteter som redan subventioneras av Stamningsförbundet. 

 

Övriga upplysningar:

 • Alla fält i ansökan måste fyllas i.
 • Insända handlingar returneras inte, varför originalhandlingar ej bör bifogas ansökan.
 • Om utbetalt bidrag överskrider använt bidrag ska mellanskillnaden betalas tillbaka till Stamningsfonden.


För mer information, kontakta Stamningsförbundets kansli på telefon 08-720 61 12 eller kansliet@stamning.se

Ansökningsblanketten med bilagor skickas till 
Stamningsförbundet
Box 1386
172 27 Sundbyberg

eller mailas till kansliet@stamning.se (OBS orginalunderskrift)

Vill du ge en gåva till Stamningsfonden?

Stamningsfonden stödjer verksamhet som gynnar personer som stammar. Läs mer om fondens syfte ovan.

Stamningsfonden tar tacksamt emot gåvor och donationer på: 

Bankgiro 5430-0322


Märk din inbetalning ”Stamningsfonden

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag