Skola och stamning

Här byggs ett eget avsnitt om elever som stammar.

Nyhet nov 2015: Broschyr "Stamning hos förskolebarn", en omfattande broschyr som riktar sig mot förskolan. Broschyren, som är skriven av logopederna Marie Hasselberg Garsten och Cecilia Lundström, går nu att beställa från förbundskansliet. 

Nyhet april 2016: Mycket viktig och intressant projektrapport "Förbättrad samverkan mellan logopedverksamheten och skolan för elever som stammar"

Nyhet november 2016: Nu finns även Stamning i skolanen omfattande broschyr som riktar sig mot grundskolan och även gymnasiet. Broschyren, som är skriven av logopederna Patrique Rönngren, Stefan Eriksson, Arvid Lundkvist, med hjälp av Andreas Knutsson, går nu att beställa från förbundskansliet. 

Tipsa gärna din skola om dessa!

Material om stamning (häften, böcker, filmer) kan beställas från oss via vårt beställningsformulär.

Bli medlem du också
Lämna ett bidrag